Privacyverklaring

Zorg met warmte en begrip, zorgt voor veiligheid

Privacyverklaring

Thuiszorg Stieneke, gevestigd aan de Rondostraat 136, 7534 GM te Enschede, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Ik vind uw privacy erg belangrijk en zorg ervoor dat de persoonsgegevens die u met mij deelt zorgvuldig wordt behandeld. In deze privacyverklaring licht ik graag toe hoe ik dat doe. Heeft u hier vragen over, dan help ik u graag, u kunt mij bereiken via info@thuiszorg-stieneke.nl

Persoonsgegevens die Thuiszorg Stieneke verwerkt

Ik verwerk uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van mijn diensten en/ of omdat u de gegevens zelf aan mij verstrekt. Aan de hand van deze informatie kan ik de zorg het beste op u afstemmen.

 

hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik mogelijk verwerk:

- voor en achternaam

- partnernaam

- geslacht

- burgelijke staat

- geboortedatum

- adresgegevens

- telefoonnummer

- e-mailadres

- bankrekeningnummer

- overige gegevens die u actief verstrekt(bv in correspondentie, of telefonisch contact)

Bijzondere en gevoelige persoonsgegevens die thuiszorg Stieneke verwerkt

Thuiszorg Stieneke verwerkt ook bijzonder en/of gevoelige persoonsgegevens van u, om u zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen. Hieronder vindt u een overzicht van de bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik mogelijk verwerk.

 - gegevens over uw gezondheid

- gegevens van personen onder de 16 jaar

- burgerservicenummer(bsn)

 

 

Met welk doel verwerkt Thuiszorg Stieneke persoonsgegevens

Thuiszorg Stieneke verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- om u te ondersteunen in het zorgtraject

- om u te kunnen bellen als dit nodig is.

- om u te kunnen informeren over zaken die op u betrekking hebben.

 

Hoe lang bewaart Thuiszorg Stieneke persoonsgegevens

Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens hebben gekregen of verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren. Heeft u hier vragen over, dan kunt u contact opnemen met info@thuiszorg-stieneke.nl

Delen van persoonsgegevens door Thuiszorg Stieneke met derden

Thuiszorg stieneke geeft nooit uw persoonsgegevens aan derden zonder uw expliciete toestemming. Ik deel uw persoonsgegevens wel met partners en derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

 

Met bedrijven die uw gegevens verwerken sluit ik een verwerkersovereenkomst om een zelfde  niveau van beveiliging te garanderen en de vertrouwelijkheid van uw gegevens te bewaken. Ik blijf verantwoordelijk voor deze verwerking.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevens verwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Thuiszorg Stieneke en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek in kunt dienen om de persoonsgegevens die ik van u heb in een computerbestand naar u of een andere door u genoemde organisatie te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@thuiszorg-stieneke.nl

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, strook met nummers onderaan het paspoort  en paspoortnummer zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Thuiszorg Stieneke gebruikt het BSN wel om te controleren of de gegevens van u zijn.

 

Ik wil u er op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Hoe beveiligd Thuiszorg Stieneke persoonsgegevens

Thuiszorg Stieneke neemt de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo zorg ik dat alleen ide ZZPers met wie ik samenwerk toegang hebben tot die gegevens, dat de toegang tot die gegevens afgeschermt is.

 

 

Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@thuiszorg-stieneke