Privacyverklaring

Privacyverklaring


Thuiszorg Stieneke, gevestigd aan de Rondostraat 136 , 7534GM te Enschede, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Ik vind uw privacy erg belangrijk en zorg ervoor dat de persoonsgegevens die u met mij deelt zorgvuldig wordt behandeld. In deze privacyverklaring licht ik graag toe hoe ik dat doe. Heeft u hier vragen over kunt u mij altijd bereiken via ; info@ thuiszorg-stieneke.nl


Ik verwerk uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u zelf deze gegevens aan mij verstrekt. Aan de hand van deze informatie kan ik de zorg het beste op u afstemmen.


Hieronder vindt u een overzichgt van persoonsgegevens die ik mogelijk verwerk:

- Voor-en achternaam

- zonodig naam van partner

- Geslacht

- Burgelijke staat

- Geboortedatum

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Banknummer


Ik verwerk ook bijzondere en gevoelige persoonsgegevens van u, om u zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen.


Hieronder vindt u een overzicht van bijzondere en gevoelige informatie

- Gegevens over uw gezondheid

- Gegevens van personen onder de 16 jaar

- BSN nummer


Ik verwerk persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- om u te ondersteunen in een zorgtraject

- Om u te kunnen bellen als dit nodig is

- om u te informeren over zaken die op u betrekking hebben


Persoonsgegevens die niet noodzakelijk zijn om lang te bewaren worden zo snel mogelijk vernietigd.

Overige informatie wordt in een beschermde omgeving op de computer bewaard en papieren documenten worden achter slot en grendel bewaard. Te denken valt aan ingevulde en ondertekende zorgovereenkomsten, en uitgeschreven en betaalde facturen.


Met bedrijven die uw gegevens verwerken heb ik een verwerkersovereenkomst gesloten om een zelfde niveau van beveiliging te garanderen en de vertrouwelijkheid van uw gegevens te bewaken.


Om een goede samenwerking met collega's te hebben is het nodig om bepaalde persoonsgegevens te delen. Hierbij zijn beide partijen verantwoordelijk vat uw persoonsgegevens veilig zijn, hier zal ik dan ook persoonlijk op toezien.


Hebt u twijfels over de kwaliteit van beveiliging, neem dan gerust contact op met mij: info@thuiszorg-stienke.nl

Privacy bij Stieneke